Klik en luister!

TOP! Woordvinding

AVN, Uitgever AVN, 2009

TOP! is een computer programma voor mensen met afasie om zelf thuis met taal te oefenen. Het is de bedoeling dat er de komende jaren verschillende soorten TOP! programma`s worden uitgebracht. Dit eerste TOP! programma is bedoeld om de woordvinding te oefenen. Hiervoor is gekozen, omdat bijna alle mensen met afasie woordvindingsproblemen hebben.

Oefenen aan de computer met geschreven en gesproken woorden heeft vaak een gunstig effect op het vinden en uitspreken van woorden. De computer is geduldig, dus lang nadenken en vaak herhalen is geen probleem.

Prijs

AVN leden met afasie: 25,-; Niet-leden: 95,-
Klik en luister!