Klik en luister!

Afasie en Lezen

Afasie en Lezen was de naam van een werkgroep van de Nederlandse BiBliotheek Centrale (toen: NBLC), in samenwerking met vrijwilligers uit de afasie-wereld.

Het doel van de werkgroep was om:

  1. Bibliotheken beter toegankelijk te maken voor volwassenen met afasie, door bibliothecarissen te informeren over afasie en de communicatie met volwassenen met afasie. 
  2. Bibliotheken te adviseren over de voorwaarden waaraan de collectie (boeken, overige materialen) moet voldoen voor bezoekers met afasie. In dit kader zijn er onder meer lijsten ontwikkeld met titels die geschikt zijn voor (sommige) lezers met afaie. 
  3. Nieuwe aterialen te ontwikkelen, voor lezers met afasie. In samenwerking met de Nederlandse Blindenbibliotheken zijn er onder meer 'langzaam gesproken' mee-leesboeken ontwikkeld voor lezers met afasie. Ook zijn er "Geheugensteuntjes" gemaakt door vrijwilligers: korte samenvattingen die lezers met afasie kunnen helpen bij het lezen van 'gewone' boeken. Zo'n Geheugensteuntje was een lijst met de namen van de belangrijke personen in het boek en per hoofdstuk een korte samenvatting.

In 19?? is de werkgroep opgeheven. Op deze website maken we gebruik van de deskundigheid en materialen die destijds door de Werkgroep Afasie & Lezen ontwikkeld zijn, aangevuld met nieuwe inzichten en materialen.

De "Afatische Sonetten" die je hier vindt, zijn destijds uitgegeven door de Werkgroep Afasie en Lezen. 

 

 

Klik en luister!