Klik en luister!

Vereniging Afasie VZW (BE)

De vereniging afasie vzw is opgericht om tegemoet te komen aan de sociale noden van de persoon met afasie en zijn/haar familie. Onze voornaamste doelstellingen zijn:

  • Voorlichting verstrekken en sensibilisering van de maatschappij

  • Bijstand verlenen aan personen met afasie en hun omgeving

  • Wetenschappelijk onderzoek in verband met afasie stimuleren.

     

Voor de persoon met afasie en hun familieleden worden in de verschillende regio's contactnamiddagen georganiseerd. 

Ongeveer om de zes weken zijn er samenkomsten in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Alle regio's worden geleid door een persoon met afasie die bijgestaan wordt door een kleine groep vrijwilligers. Deze contactnamiddagen zijn afwisselend informatief en recreatief. Er zijn ook regelmatig professionelen aanwezig die informatie over afasie en hoe omgaan met afasie kunnen verstrekken.

 

Klik en luister!