Klik en luister!

Afasie Vereniging Nederland (AVN)

Voor mensen met afasie, hun familie en voor mensen die via studie of beroep te maken hebben met afasie, is in 1977 de Afasie Vereniging Nederland (AVN) opgericht.Het doel van de AVN is het welzijn van mensen met afasie te bevorderen.


De AVN tracht dit doel te bereiken door o.a.:

  • het leggen en instandhouden van contacten met en tussen mensen met afasie en hun familieleden
  • het geven van informatie aan leden en belangstellenden
  • het bewust maken van `het grote publiek` van wat afasie is en wat dat betekent voor afatici en hun familie
  • Het oprichten van afasiecentra stimuleren en faciliteren en bestaande centra ondersteunen.

De AVN telt momenteel 19 regio`s. Een regio wordt gevormd door leden die in een bepaalde streek wonen. In de regio`s worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden, zoals afasiesocieteiten (voor mensen met afasie), partnergespreksgroepen, jongerengroepen, afasiekoren en computertrainingen. 

De regio-leden kiezen een bestuur dat zich bezig houdt met de activiteiten op plaatselijk niveau. Het regio-bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester en vertegenwoordigers van alle activiteiten uit die regio.

Twee à drie keer per jaar neemt een afvaardiging van het regiobestuur deel aan de landelijke regio-besturendag, die georganiseerd wordt door het hoofdbestuur.

Alle regio`s hebben een contactpersoon, wiens adres in `De Praatkrant`, het blad van de AVN, vermeld staat.

Klik en luister!