Klik en luister!

Lezen & Vergelijken: Korte woorden

Doel: analytisch kijken naar geschreven woorden.

Taak: zoek dezelfde woorden bij elkaar. Alle woorden zijn korte  woorden van 3 letters. De verschillen zijn heel klein.

Wanneer een woord op de goede plaats ligt, kleurt het groen. Een woord dat op de verkeerde plaats ligt, kleurt rood.

Bij deze taak gaat het niet om de betekenis van de woorden; het is meer een visuele taak (goed kijken), dan een lees-taak.  

Klik en luister!