Klik en luister!

Lezen & Kiezen: Sport (pictogrammen)

Links een pictogram, rechts een blauw vlak.

Welke sport wordt hier bedoeld?

Klik op het blauwe vlak.

Je ziet 3 woorden.

Kies het woord, dat bij het pictogram hoort.

Fout? Kies nog een keer.

Er worden 10 items aangeboden, in willekeurige volgorde.

Na afloop wordt de score gegeven.

 

De pictogrammen zijn van verschillende takken van sport.

Let op:
Als gevolg van de taalstoornis kan bij afasie ook het begrip van symbolische tekeningen gestoord zijn. Deze oefening kan dan veel problemen opleveren: plaatjes die je niet begrijpt, matchen aan woorden die je niet kunt lezen. Eventueel kun je deze oefening dan met twee personen te doen: de een leest, de ander probeert de pictogrammen te herkennen.

Klik en luister!