Klik en luister!

Luisteren & Vergelijken: Korte woorden

Een auditieve oefening:

  • Je hoort twee woorden van 1 lettergreep. Zijn de twee woorden hetzelfde, of niet?
  • Je hoort de woorden, wanneer je op de blauwe en oranje luidsprekers klikt. 
  • Je krijgt 10 items aangeboden, steeds een andere selectie.

Wanneer deze oefening NIET goed gaat, dan kan dat verschillende oorzaken hebben:

  1. Het geluid van de computer is niet hard genoeg, of niet duidelijk.
  2. De woorden worden uitgesproken door een computerstem die met een Gooise 'r' spreekt. Misschien levert dat problemen op?
  3. De persoon is (licht of ernstig) slechthorend en hoort de woorden daardoor niet of niet goed.
  4. De persoon heeft moeite met het analytisch luisteren naar woorden, waardoor kleine verschillen niet opgemerkt worden?
  5. De persoon heeft moeite met het onthouden van gesproken woorden. Wanneer het tweede woord gezegd wordt, is het eerste woord al weer verdwenen.

Bij een (zeer) slecht resultaat bij deze oefening heeft verder oefenen waarschijnlijk geen zin. Ga dan eerst na, wat het probleem is.

Een (zeer) slechte score bij deze oefening, betekent dat de overige oefeningen met alleen audio waarschijnlijk ook niet zinvol zijn. Probeer dan een oefening met video, om na te gaan of de persoon woorden wel goed verstaat met steun van het mondbeeld. 

Klik en luister!